Methode 1: Reguliere verkoop

Bij deze methode wordt het bod van degene die als eerste een bod uitbrengt door 2M makelaars voorgelegd aan de eigenaar van de woning. De eigenaar bepaalt of hij met deze bieder in onderhandeling gaat.

Zodra u een bod uitbrengt op een woning bent u nog niet in onderhandeling! Pas wanneer u een tegenbod ontvangt op uw bod is de onderhandeling gestart.

Mocht een andere geïnteresseerde ook een bod uitbrengen, dan wordt dit bod ook aan de eigenaar doorgegeven. Echter wordt er op dat moment niet op het tweede bod ingegaan. Eerst wordt het onderhandelingstraject met de eerste bieder doorlopen.

Wanneer de onderhandeling met de eerste bieder niet succesvol wordt afgerond, pas dan zal de onderhandeling met een eventuele tweede bieder starten.

Indien een eigenaar kiest voor Methode 1 (reguliere verkoop) en er blijken bovenmatig veel geïnteresseerden voor de woning te zijn, dan heeft verkoper de mogelijkheid om tussentijds de verkoopmethode te wijzigen in Methode 2 (verkoop bij inschrijving). In dat geval zullen alle geïnteresseerden op de hoogte worden gebracht van de wijziging en krijgen alle geïnteresseerden een mogelijkheid om een bod uit te brengen.

Methode 2: Verkoop bij inschrijving

Meerdere geïnteresseerden in een woning mogen een bod uitbrengen. Alle biedingen dienen uiterlijk op een vooraf afgesproken datum schriftelijk of per e-mail bij 2M makelaars binnen te zijn. Alle biedingen worden aan de eigenaar van de woning voorgelegd, waarna deze een besluit neemt of er al dan niet een acceptabel voorstel bij zit. Is dit het geval, dan wordt de woning aan deze bieder verkocht. Is dit niet het geval, dan zal het verkooptraject verder worden voortgezet en krijgen nieuwe geïnteresseerde kijkers een kans.

Indien u een woning komt bezichtigen die door 2M makelaars middels “verkoop bij inschrijving” wordt verkocht, dan ontvangt u van ons per mail een toelichting over hoe u het beste uw bod en de bijbehorende voorwaarden kunt indienen.

Mocht u nog vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op.